Små Oplysninger
Om afholdelse af selskab på Restaurant Trekosten.
NB! Nedenstående gælder ikke for helaftensarrangementet
(se venligst under menuen “helaftensarrangement” for små oplysninger herom)

Drikkevarer:
Den angivne couvertpris inkluderer ikke drikkevarer.Drikkevarerne afregnes efter forbrug.
Duge og blomster:
Ligeledes er duge og blomster ikke inkluderet Ønsker De hvide duge, kan vi imødekomme dette mod et tillæg på 27 kr pr. couvert.
Ønsker De blomster kan vi arrangere blomsterdekorationer efter Deres farvevalg. 30 kr. pr couvert.De er velkommen til at medbringe Deres egne blomster uden beregning.
Reservationsgebyr & Depositum
Ved reservation af lokale betales et reservationsgebyr 5000-Depositum ved selskabsbestilling betales den dag selskabet modtager
den endelige bekræftigelse,og udgør 25% af den estimerede slutregning.
I tilfælde af afbestilling senere end 1 måned før arrangementes afholdelse,
tilfalder depositum restaurant Trekosten.Antal:
Bindende antal couverter skal meddeles senest 7 dage før selskabets afholdes.Egne vine:
Ønsker De at medbringe Deres egne vine, tillægges proppenge: 275- kr. pr åbnet flaske.

Egen chokolade/kage:
Ved medbringelse af egen kage er tillægget på 20 kr. pr. couvert.Vi glæder os til at høre fra Dem.  

Med Venlig hilsen

l_image_1534_6395_13328